Produkt lokalny

Zanim będziemy promowali najpierw musimy stworzyć produkt…

Zanim będziemy promowali najpierw musimy stworzyć produkt…

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zadaniem własnym samorządu jest promocja. Dlatego samorządy dużo chętniej „się promują” niż myślą nad zbudowaniem atrakcyjnego produktu turystycznego, który będzie unikatowy na tle podobnych miejscowości, wyróżniający i przyciągający turystów.
Dlaczego bardzo często mamy do czynienia z sytuacją, w której samorząd zaczyna od promocji, zanim stworzy produkt turystyczny?

czytaj dalej
Produkt rzeczywisty, a produkt wirtualny.

Produkt rzeczywisty, a produkt wirtualny.

Turystyka jest szeroką dziedziną kształtującą się w oparciu o nieskończone, wykreowane potrzeby turysty. Produkt turystyczny jest złożony, skomplikowany ma charakter materialny i niematerialny. Wirtualny świat jest prężnie rozwijającą się przestrzenią, kolejną...

czytaj dalej

Poprawa dostępności strony