Gminy

 

Projekt wypoczywaj.org zakłada prężną współpracę między organizacjami pozarządowymi oraz gminami. Szczególnie ważne jest w tym zakresie doświadczenie samorządowców, ale również możliwość wspólnego decydowania o rozwoju gałęzi turystyki, strategii oraz produktów lokalnych.

Najnowsze dane wskazują na często niewykorzystywany potencjał w działaniach dążących do rozwoju gospodarki turystycznej. Z przeprowadzonych przez NOWEFIO obserwacji wynika, że najczęściej strategie rozwoju na wybranych terenach są prowadzone w bliźniaczo podobny sposób. Posiadają te same strategie, a zaangażowanie lokalnych organizacji pozarządowych i mieszkańców jest niewielkie. Chcemy to wspólnymi siłami i zaangażowaniem – naprawić.

Wypoczywaj.org to inicjatywa, która będzie więzią zrozumienia pomiędzy mieszkańcami, samorządami oraz organizacjami pozarządowymi. Chcemy wspólnie konsultować się na temat pomysłów wspierających dynamizację turystyki, a także dostosowywać je do konkretnych obszarów.

Cieszmy się, że są już z nami:

Centrum Kultury i promocji Gminy Bobowa

Gmina Łącko

Gminna Biblioteka Publiczna w Kamionce Wielkiej

Gminny Ośrodek Kultury w Gródku nad Dunajcem

Gminny Ośrodek Biblioteki i Kultury w Niwiskach

 

Poprawa dostępności strony