Cele i misja

Inicjatywa Wypoczywaj.org zakiełkowała w naszych głowach kilka lat temu, ale doskonale wiedzieliśmy, że stworzenie jednej platformy do działania dla tak wielu grup wiąże się z odpowiednim planowaniem i strategią działania. Obecnie nasz projekt zrzesza lokalne organizacje pozarządowe z terenów Małopolski i Podkarpacia, ale przede wszystkim prężnie współpracuje ze społecznością lokalną.

Nasze działania uwzględniają fakt, iż turystyka jest obecnie postrzegana jako istotny sektor gospodarki, który tym samym stwarza miejsca pracy na lokalnym rynku, a także dostarcza przychód. Niezwykle ważnym elementem w tej kwestii jest strategia rozwoju turystyki, dlatego zwiększony udział mieszkańców oraz organizacji pozarządowych pozytywnie wypływa na tempo postępu gospodarczego, a tym samym na poziom życia mieszkańców.

Naszą główną celem jest partycypacja społeczna, której efekty będą kształtowały i poprawiały działalność sektora turystyki na terenach Małopolski oraz Podkarpacia.

Wypoczywaj.org to platforma do komunikacji, która umożliwia czynny udział w kreowaniu gospodarki turystycznej południa Polski. W tej inicjatywie każdy pomysł i wszelka komunikacja ze strony mieszkańców oraz organizacji pozarządowych – ma ogromne znaczenie.

Poprawa dostępności strony